La Luna del Amazonas

Ayahuasca retreat outside Iquitos, Peru

Maestro Don Guido Rimachi, 51. Medgrundare

Maestro Don Guido Rimachi, 51. Medgrundare

Don Guido växte upp i en lång tradition av curanderos (healers). Och hand lärde sig tidigt kunskaperna från hans farföräldrar som var välkända curanderos och ayahuascqueros. Hans kunskaper gällande läkande av både kropp och själ är mycket stora och djuplodande. Han förklarar att läkningsprocessen under en ceremoni främst sker på det energimässiga planet. Ayahuascan hjälper honom att både upptäcka och avlägsna blockeringar i energiflödet hos hans patienter.

”Blockeringar i energiflödet är mycket vanliga, och många av oss har dessa blockeringar utan att vara medvetna om det”, säger han.

”Till exempel, om man är med om en traumatisk upplevelse kan man undermedvetet blockera sina energikanaler eller chakran som en försvarsmekanism, för att skydda sig från ytterligare skada från den smärtsamma upplevelsen. Detta kan senare i livet uppkomma som depression, ångest eller rent fysiska sjukdomar. Under en ceremoni avlägsnar jag sådana blockeringar, och man blir på så sätt helad”, säger han. Don Guido har utfört Ayahuasca-ceremonier i mer än 20 år. Han har arbetat för många olika healing-centers här i Amazonas, men han har alltid fortsatt att samtidigt vara verksam i den lilla familjekliniken i hans närliggande hemby där han botar patienter från närområdet.

Don Leonardo Acho, 47

Don Leonardo Acho, 47

Don Leonardo kommer från byn Yanashi, och är utbildad av sin far, som ägnat hela sitt liv åt att hela byborna där med sina urgamla healingtekniker.

Don Leonardo har själv använt Ayahuasca sedan tolv års ålder. När han är i templet är han starkt sammanlänkad med andevärlden, och frammanar olika växters andeväsen till sin hjälp för healandet genom att sjunga urgamla icaros (helande sånger). Han använder sig också av instrument som chakapa och kamalonga.

Don Jack Rimachi, 37

Don Jack Rimachi, 37

Den yngssta av Rimachi bröderna, men han också växt upp i en familj med starka traditioner av curanderismo och plant medicin. Det skulle dock dröja länge inna Jack besvarades sitt kall att på heltid ägna sig åt att lära sig triditionerna och hemligheterna som bara passas till den som förtjänar dem. När Jack börjar vissla, finns det ingen tvekan om han han är en av bröderna Rimachi.

Henrik - Översättare och facilitator

Henrik - Översättare och facilitator

Henrik driver och sköter om verksamheten kring centret. Här i trakten är han känd som Enrique.

Enrique anlände till Amazonas efter att förgäves ha försökt bota depression, ångest och social fobi med hjälp av både vanliga läkemedel såsom olika former av antidepressiva läkemedel och Bensodiazepiner, men även med hjälp av illegala droger. Inget hjälpte, inte heller fem år i psykoterapi.

Sedan upptäckte han Ayahuasca. Eller som man också kan uttrycka det, hon upptäckte honom, och för första gången i hans liv fick han faktiskt hjälp med sin problematik. Hans första erfarenhet av behandling med Ayahuasca var på en av våra retreater bestående av fyra ceremonier där han blev vän med Don Guido.

Nu hjälper han till med att driva centret och fungerar som en hjälpsam länk mellan de gamla medicinska traditionerna och den moderna västvärlden.

Henrik har också varit 4 år med the Zendo project, som är en del av maps.org, där man ärbetar med psychedelic harm reduction och integrering av utmanande upplevelser. Han är CPR-certifierad, och har tidigare arbetat för SOS Alarm 112 hemma i Sverige.

Henrik befinner sig på centret Oktober till Maj.


Greg - Facilitator

Greg - Facilitator

Greg is from the United States. He was born in Iowa and raised on a farm. He later moved to Columbus, Ohio where he graduated college with an Engineering Computer Science degree and has spent the last 20 years living there and working in the IT industry.

From an early age Greg was disillusioned with most of western culture and never felt like he wanted to be a part of it but was stuck existing within it. For many years his life consisted mostly of going to work, smoking marijuana, playing video games, and not looking for much else out of life.

A couple years ago, Greg started doing higher doses of psilocybin mushrooms and began to see that he could get much more out of life. He began to learn how to become more connected with himself and explore his spiritual side. These experiences led him to ayahuasca and a 2 week retreat La Luna del Amazonas where his ceremonies greatly changed him. He connected deeply with ayahuasca and she told him that he had a calling to be at La Luna and his journey was just beginning. He went home, quit his job, and returned to the amazon to continue his healing and learning.

Greg is a practitioner of Yang style Tai Chi and Neigong and is willing to teach anyone who wants to learn. He facilitates ceremonies and performs other tasks around the center.

Korina - Yogalärare & Facilitator

Korina - Yogalärare & Facilitator

A fine member of our family, Korina has been studying traditional Hatha Yoga in India for the past three years blessing us with a passionate, well thought out and thorough yoga practice week in week out, truly in her element as a Yoga instructor. She was born in Philippines but grew up in Australia, her thirst for medicinal plant knowledge and natural calling to healing and caring, led her here to not only impart her yoga teachings, but also facilitate and look after the guests as much as possible.

Jose - Köksmästare & Guide

Jose - Köksmästare & Guide

This bubbly charismatic professional chef has been cooking up Ayahuasca diet storms for 10 years. His career started washing plates and slowly moved his way up to professional chef status. Studying in a French cuisine school for 5 years and working across an array of retreat lodges and hotels Jose really is a fine chef and a proud member of our family.

Luz Dari

Luz Dari

Born and raised in Santa Maria, Luz Dari brings happiness and light to our team on a daily basis. A curious soul who is always wanting to learn English and eager to teach Spanish. She is one of our trained masseuses here at the centre and handles all the bungalow maintenance, a very handy lady indeed.

Guillermo - Facilitator and Translator

Guillermo - Facilitator and Translator

Born and raised in some of the Earths biggest Babylon’s; Sao Paulo and London, this natural born linguist is a trained counsellor with a background of hospitality. Years of doubting the western system and feeling alienated with that way of life sparked his years of travelling. With his camera as his tool constructing bridges and going from project to project in some very hard to reach places in South America, his journey naturally led him to the Amazon Jungle. He’s been part of the family on and off for two years now and he’s been with us through our slow and steady growth. Now with intentions to put his roots down, deepen his knowledge of medicinal plants, alternative healing techniques, building and psychedelic trip facilitating. Guillermo is another one of our trained masseuses mixing his love for aromatherapy with traditional Swedish massage.