La Luna del Amazonas

Träffa familjen

Don Benigno Dahua

Don Benigno är en av de äldsta shamanerna i området kring Iquitos som fortfarande är verksam. I sin hemby kallas han också abuelo (farfar), och här har han botat otaliga sjukdomar med hjälp av sin gedigna erfarenhet av att arbeta med Amazonas alla olika medicinalväxter. Hans kunskaper gällande läkande av både kropp och själ är mycket stora och djuplodande.

Han förklarar att läkningsprocessen under en ceremoni främst sker på det energimässiga planet. Ayahuascan hjälper honom att både upptäcka och avlägsna blockeringar i energiflödet hos hans patienter.

”Blockeringar i energiflödet är mycket vanliga, och många av oss har dessa blockeringar utan att vara medvetna om det”, säger han.

”Till exempel, om man är med om en traumatisk upplevelse kan man undermedvetet blockera sina energikanaler eller chakran som en försvarsmekanism, för att skydda sig från ytterligare skada från den smärtsamma upplevelsen. Detta kan senare i livet uppkomma som depression, ångest eller rent fysiska sjukdomar. Under en ceremoni avlägsnar jag sådana blockeringar, och man blir på så sätt helad”, säger Don Benigno om denna process.

Maestro Don Guido Rimachi, 47

Don Guido har utfört Ayahuasca-ceremonier i mer än 20 år. Han har arbetat för många olika healing-centers här i Amazonas, men han har alltid fortsatt att samtidigt vara verksam i den lilla familjekliniken i hans närliggande hemby där han botar patienter från närområdet.

Han är en så kallad Maestro de las plantas, och ordinerar specialanpassade dieter av olika läkande växter till sina patienter, beroende på vad de behandlas för. Don Guido utbildades till shaman tillsammans med sina bröder Don Marlo och Don Louis Ramachi, som driver ett välkänt healing-center i Padre Cocha.

Don Segundo Marcial Achote, 50

Don Marcial kommer från byn Yanashi, och är utbildad av sin far, som ägnat hela sitt liv åt att hela byborna där med sina urgamla healingtekniker.

Don Marcial har själv använt Ayahuasca sedan fjorton års ålder, och nu för han vidare sina kunskaper till sin tolv år gamla som Alexandro. När han är i templet är han starkt sammanlänkad med andevärlden, och frammanar olika växters andeväsen till sin hjälp för healandet genom att sjunga urgamla icaros.

Henrik - Översättare och facilitator

Henrik fungerar som översättare och hjälper också till med att driva och sköta om verksamheten kring centret. Här i trakten är han känd som Enrique. Han anlände till Amazonas efter att förgäves ha försökt bota depression, ångest och social fobi med hjälp av både vanliga läkemedel såsom olika former av antidepressiva läkemedel och benzodiasepiner, men även med hjälp av illegala droger. Inget hjälpte, inte heller fem år i psykoterapi. Men sedan upptäckte han Ayahuasca. Eller som man också kan uttrycka det, hon upptäckte honom, och för första gången i hans liv fick han faktiskt hjälp med sin problematik. Hans första erfarenhet av behandling med Ayahuasca var på en av våra retreater bestående av fyra ceremonier, och han blev snart personlig vän med Don Guido, som var den som ledde ceremonierna. Nu hjälper han till med att driva centret och fungerar som en hjälpsam länk mellan de gamla medicinska traditionerna och den moderna västvärlden.

Han har stor erfarenhet av första hjälpen, är CPR-certifierad, och har tidigare arbetat för 112 hemma i Sverige.

Greg - Facilitator

Greg is from the United States. He was born in Iowa and raised on a farm. He later moved to Columbus, Ohio where he graduated college with an Engineering Computer Science degree and has spent the last 20 years living there and working in the IT industry.

From an early age Greg was disillusioned with most of western culture and never felt like he wanted to be a part of it but was stuck existing within it. For many years his life consisted mostly of going to work, smoking marijuana, playing video games, and not looking for much else out of life.

A couple years ago, Greg started doing higher doses of psilocybin mushrooms and began to see that he could get much more out of life. He began to learn how to become more connected with himself and explore his spiritual side. These experiences led him to ayahuasca and a 2 week retreat La Luna del Amazonas where his ceremonies greatly changed him. He connected deeply with ayahuasca and she told him that he had a calling to be at La Luna and his journey was just beginning. He went home, quit his job, and returned to the amazon to continue his healing and learning.

Greg is a practitioner of Yang style Tai Chi and Neigong and is willing to teach anyone who wants to learn. He facilitates ceremonies and performs other tasks around the center.