La Luna del Amazonas

Ayahuasca retreat outside Iquitos, Peru

Maestro Don Guido Rimachi, 51. Medgrundare

Maestro Don Guido Rimachi, 51. Medgrundare

Don Guido växte upp i en lång tradition av curanderos (healers). Och hand lärde sig tidigt kunskaperna från hans farföräldrar som var välkända curanderos och ayahuascqueros. Hans kunskaper gällande läkande av både kropp och själ är mycket stora och djuplodande. Han förklarar att läkningsprocessen under en ceremoni främst sker på det energimässiga planet. Ayahuascan hjälper honom att både upptäcka och avlägsna blockeringar i energiflödet hos hans patienter.

”Blockeringar i energiflödet är mycket vanliga, och många av oss har dessa blockeringar utan att vara medvetna om det”, säger han.

”Till exempel, om man är med om en traumatisk upplevelse kan man undermedvetet blockera sina energikanaler eller chakran som en försvarsmekanism, för att skydda sig från ytterligare skada från den smärtsamma upplevelsen. Detta kan senare i livet uppkomma som depression, ångest eller rent fysiska sjukdomar. Under en ceremoni avlägsnar jag sådana blockeringar, och man blir på så sätt helad”, säger han. Don Guido har utfört Ayahuasca-ceremonier i mer än 20 år. Han har arbetat för många olika healing-centers här i Amazonas, men han har alltid fortsatt att samtidigt vara verksam i den lilla familjekliniken i hans närliggande hemby där han botar patienter från närområdet.

Don Jack Rimachi, 37

Don Jack Rimachi, 37

Den yngssta av Rimachi bröderna, men han också växt upp i en familj med starka traditioner av curanderismo och plant medicin. Det skulle dock dröja länge inna Jack besvarades sitt kall att på heltid ägna sig åt att lära sig triditionerna och hemligheterna som bara passas till den som förtjänar dem. När Jack börjar vissla, finns det ingen tvekan om han han är en av bröderna Rimachi.

Henrik - Översättare och facilitator

Henrik - Översättare och facilitator

Enrique anlände till Amazonas efter att förgäves ha försökt bota depression, ångest och social fobi med hjälp av både vanliga läkemedel såsom olika former av antidepressiva läkemedel och Bensodiazepiner. Inget hjälpte, inte heller fem år i psykoterapi.

Sedan upptäckte han Ayahuasca. Eller som man också kan uttrycka det, hon upptäckte honom, och för första gången i hans liv fick han faktiskt hjälp med sin problematik. Hans första erfarenhet av behandling med Ayahuasca var på en av våra retreater bestående av fyra ceremonier där han blev vän med Don Guido.

Nu hjälper han till på centret och fungerar som en hjälpsam länk mellan de gamla medicinska traditionerna och den moderna västvärlden.

Henrik har också varit 4 år med the Zendo project, som är en del av maps.org, där man ärbetar med psychedelic harm reduction och integrering av utmanande upplevelser. Han är CPR-certifierad, och har tidigare arbetat för SOS Alarm 112 hemma i Sverige.


Korina - Yogalärare & Facilitator

Korina - Yogalärare & Facilitator

A fine member of our family, Korina has been studying traditional Hatha Yoga in India for the past three years blessing us with a passionate, well thought out and thorough yoga practice week in week out, truly in her element as a Yoga instructor. She was born in Philippines but grew up in Australia, her thirst for medicinal plant knowledge and natural calling to healing and caring, led her here to not only impart her yoga teachings, but also facilitate and look after the guests as much as possible.

Luz Dari

Luz Dari

Born and raised in Santa Maria, Luz Dari brings happiness and light to our team on a daily basis. A curious soul who is always wanting to learn English and eager to teach Spanish. She is one of our trained masseuses here at the centre and handles all the bungalow maintenance, a very handy lady indeed.