La Luna del
Amazonas

Ayahuasca retreat outside
Iquitos, Peru

Stöd till det lokala samhället

Sedan uppstarten 1987 har den ursprungliga kliniken gett stöd till den lokala byn, och dagens center bidrar till olika projekt i omnejden.

Vi har alltid en representant med på del lokala bymötena, och vi stödjer de flesta projekt som genomförs lokalt.

Under åren så har vi bla erbjudit gratis engelskaundervisning till barnen i byn, delat ut matkassar, delat ut mediciner, bidragit till en ny syrgasgenerator i Iquitos, ekonomiskt stöd månadsvis till olika projekt i byn.