La Luna del
Amazonas

Ayahuasca retreat outside
Iquitos, Peru

Ayahuasca & Vetenskap

Ayahuasca för allmänt välbefinnande

I en nyligen genomförd studie utförd i Spanien (Ona et al., 2019) intervjuades 380 regelbundna deltagare i ayahuascaceremonier ansikte mot ansikte med hjälp av folkhälsoindikatorer, tillsammans med indikatorer på gemenskapsband, stresshanteringsstrategier, värderingar och psykosocialt välbefinnande.

Resultaten jämfördes med normativa data från den allmänna spanska befolkningen. Regelbunden användning av ayahuasca associerades bland annat med en större positiv uppfattning om hälsa och en hälsosam livsstil.

56% rapporterade att de hade minskat sin användning av receptbelagda mediciner sedan de började delta i ayahuascaceremonierna.

Deltagare som hade använt ayahuasca mer än 100 gånger fick högre poäng på personliga värden. Den huvudsakliga slutsatsen av denna studie är att en respektfull och kontrollerad användning av ayahuasca i retreatmiljöer kan införlivas i det moderna samhället med fördelar för folkhälsan.

Detta nya tillvägagångssätt, baserat på användningen av folkhälsoindikatorer som inte tidigare använts i ayahuascastudier, erbjuder relevant information om effekterna av långvarig exponering för ayahuasca på folkhälsan.

Ayahuasca och sorgbearbetning efter en förlust av närstående

Enligt en studie som nyligen publicerats i tidskriften journal Psychopharmacology, så kan Ayahuasca – även kallad “själens lian” – hjälpa människor som sörjer förlusten av en närstående, och avsevärt minska symtom såsom ångest och depression. Effekterna har visat sig varade i upp till ett år efter ett retreat.

Ayahuasca stimulates neurogenesis in adults

Several studies have assessed in vitro the potential neuroprotective properties of ayahuasca compounds. In one of those studies, harmine showed proliferation of human neural progenitors (Dakic et al., 2016).

In yet another study, harmine, harmaline, and tetrahydroharmine (the three main constituents of B. caapi) were found to stimulate adult neurogenesis (Morales-García et al., 2017).


Studier

Artiklar